Barnträning

 

BARNTRÄNING

 

Hinote Karate Do erbjuder en modifierad shotokan-repetoar för barn i åldrarna 5-14 år. Pedagogiken för barnträningen skiljer sig mot vuxenträning då det för barn läggs mer vikt vid lek. Barnen ska ha roligt samtidigt som de lär sig grundfärdigheter inom motorik, kooridination, koncentration, shotokan karate och dojo-etikett.

 

I vår klubb tränar flickor och pojkar tillsammans, vi strävar aktivt efter att motverka uppdelning mellan könen.

 

Hinote Karate Do har som målsättning att kunna erbjuda en allsidig och lustfylld träning för alla barn, oavsett personliga förutsättningar. Vi strävar efter att anpassa träningen så att alla barn ska få prova både lätta och svåra övningar. Vi har genom åren observerat hur barnen i klubben erhållit en stärkt självkänsla när de märkt att de klarat av att utföra svåra moment som de tidigare inte klarat av.

 

 

Gradering

I slutet av varje termin håller Hinote Karate Do gradering, vilket är ett sorts prov där alla barn får visa upp specifika rörelser de tränat på under terminens gång. Efter genomförd gradering erhåller barnen en ny grad, vilket fungerar som ett konkret bevis på deras engagemang och träningsinsats. Vi följer WTKO:s internationella graderingsnormer.

 

 

Föräldrar under barnträning

Föräldrar får gärna sitta med under träningspassen och vi önskar att ni följer dessa regler:

 

• Inga skor i dojon

• Mobiltelefoner på ljudlöst

• Telefonsamtal sker utanför dojon

• Samtal mellan föräldrar sker med viskningar

 

E-post:

hinotewtko@gmail.com

© All photos Sofia Marcetic / Hinote Karate Do,

All Rights Reserved